ناتو و اتحادیه اروپا برقراری آرامش در مقدونیه را خواستار شدند