پوشش وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دیدار با ظریف+تصاویر