نویسنده ترکیه‌ای: می‌خواهم با کتابی که درباره امام حسین نوشتم محشور شوم