۲۱ میلیون ریال خلافی و ۴۳ تخلف حادثه ساز درچهارمحال وبختیاری/فقط یک خودرو