قدرت باورنکردنی هیات مدیره استقلال/ ناخن خوردن در خانه جای حضور در استادیوم!