برنامه تحول سلامت را مقتدرانه ادامه می دهیم/احداث دو بيمارستان در شهرهاي ملارد و شهر قدس/ به ثمر نشست