فرماندار شوش:درآمدزایی در روستاها اولویت نخست دهیاران است