شایعه سازی در باره ذبح الاغ با انتشار تصاویر 5سال قبل +تصاویر