رهبر معظم انقلاب قطعا از نمایشگاه کتاب بازدید می‌کنند