همدان میزبان پانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور