یادآوری یک جمله تاریخی از فرهاد مجیدی/ هر کس فکر کند این استقلال قهرمان نمی شود احمق است!