«رالف خرابکار» حمله غرب به شرق را توجیه می‌کند/ سلطان نبات کیست