جلسه هیات مدیره استقلال به دلیل شکست برابر تراکتور