قالیباف:هتل اسپیناس تخلف نکرده است/ مطالعات پروژه مصلی در شهرداری ادامه دارد