چرا صدای روشنفکران مبتذل مدعی حقوق بشر در نمی‌آید؟/ انتقاد از ظریف