انگیزه گسترش فولاد بیشتر از پرسپولیس بود/تمرکز ما به روی دربی است