زیارت نخست وزیر ترکیه از مقبره موسس دولت عثمانی/عکس