گلپایگانی: رهبر انقلاب قطعا از نمایشگاه کتاب بازدید می‌کند