نشست مشترک مراکز پژوهشی مجالس ایران و کره جنوبی برگزار می‌شود