قالیباف عدم واگذاری پروژه مصلی به شهرداری و خروج نیروهای خدماتی از آن را تکذیب کرد