امکان ساخت سلول‌های خورشیدی از نانوکامپوزیت‌های مس کبالتیت