تحلیل ایسنا/در بهانه‌های قلعه‌نویی، هیات مدیره کجا قرار دارد؟