برنامه‌ریزی برای حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین