آلگری: یوونتوس برای شکست رئال باید عملکرد تقریبا کاملی داشته باشد