خرمشاد: توان انقلابی و ظرفیت انقلاب یکی از مهمترین قدرت‌های جمهوری اسلامی ایران است