عضویت ۲ هزار نفر در هلال احمر شهرضا / مانور لحظه صفر در شهرستان شهرضا برگزار می‌شود