افزايش کارآيي جامعه، مهم‌ترين دستاورد «نگارخانه‌اي به وسعت يک شهر»