ثبت 18 تا 19 طلاق در هر ساعت/میانگین صحبت درخانواده‌ها، کمتر از 15 دقیقه