وال‌استريت ژورنال: اعراب توافق هسته‌اي را تنها با ضمانت آمريکا مي‌پذيرند