مسئولان پخش زنده فوتبال جيمي جامپ ها را به تصوير نمي کشند