برنامه مرحله گروهی رقابت های والیبال زیر 23 سال آسیا اعلام شد