مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از خبرگزاری شبستان بازدید کرد