فروش کارخانه‌ها بی‌اطلاع کارگران حقوق آنها را تضعیف می‌کند