استقبال سایپا و ایران خودرو از شفاف‌سازی/شرکتها از خرداد اطلاعات مالی را مستقیما در کدال منتشر می‌ک