نمک دریاچه ارومیه؛ در چشم مردم، بر سفره بهر‌ه‌برداران