چه کسی مقصر نابسامانی‌های امروز بورس تهران است؟ + جدول