یک چهارم نهایی لیگ بسکتبال ان.بی.ای/شکست شیکاگو برابر کلیولند