اختتامیه المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای شهرستان گالیکش برگزار شد / حضور 8752 ورزشکار