با لغو تحریم‌ها علیه ایران توسعه همکاری بین کشورها محقق می‌شود