افزایش 50 درصدی مبادلات تجاری ایران و آفریقای جنوبی