احسان حدادی در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا شرکت می کند