پرسپولیس در آستانه ثبت رکوردی جدید/ اگر استقلال اجازه بدهد!