مراسم وداع، تدفین و تشییع شهدای گمنام در دولت آباد