هدف غرب از مذاکرات پایمال کردن عزت انقلاب اسلامی است