اعدام «شیخ نمر» دولت سعودی را در دنیا و آخرت منفور می‌کند