آزمون شهرستانی شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در زنجان برگزار می‌شود