معاون وزیر بهداشت: تقسیم بیمارستان‌های دولتی کشور به ۵ گروه/ یک تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ ایران