دیدار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و مدیرکل اخبار استانهای ایرنا با امام جمعه بجنورد