مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی هم استعفا داد