نمایش انیمیشن «زمزمه دل» در سینماتک موزه هنرهای معاصر